Anna Gerge

Linjen, färgen och rytmen får det att svindla. I skulptur förenas linjespel, volym och ytans form och skrovlighet. Enkla former och gestalter, till exempel ”huset/bostaden”, ”personen/barnet” och ”djuret/varelsen”, intresserar och får uttrycka olika tillstånd och stämningar. De erbjuder ingångar till fantasi och dagdröm och kan vara en plats för försjunkenhet och vila – för att se inåt. I det samtalet – bortom ord – över tid och rum, inåt och utåt, i oss själva, med andra, är vi alla delaktiga …

Grafik

Djuptryckstekniker som etsningar, torrnålar och collografi ger möjlighet att föreställa sig och se sagans världar och väsen. Här kan jag vila i hantverket och trösta och lugna mig själv genom att berätta om små vänligheter och feerier …

Måleri

Bilder i olja, tusch och teckningar blir portar och ingångar. Ur bildens yta stiger en nyckel som betraktaren kan använda för att gå in i dröm och saga. Hur det kan ske utifrån textur, färg och rytm – det är väl magi?

Skulptur

Små berättelser i lera och större verk som samspelar med omgivningen kan undersöka hur det är att stå stabil, att motstå, att lyftas eller tyngas. Hur vi tar plats i världen och skapar den tillsammans med våra liv och kroppar – hur vi bär det förflutna och framtiden. Genom att fylla i luckor och söka efter olika spår av mänsklig erfarenhet kan enkla figurer och objekt väcka frågor – vad bär du med dig, vem är du, vem är jag, vad blir vi tillsammans? Vad är en människa?