Anna Gerge

Böcker

Hur kreativa processer och glädjen i att skapa kan användas för att främja personlig utveckling, mental hälsa och också kan vara en del av psykoterapeutiskt arbete ligger mig varmt om hjärtat. Här nedan finner du några böcker som handlar om det.
För den teoretiskt intresserade, finns även artikeln Proposed Mechanisms of Change in Arts-based Psychotherapies (2019) som jag skrivit tillsammans med Jane Hawes, Lotti Eklöf och Inge Nygaard Pedersen.

Beställ böckerna i bok- och näthandeln eller på min  bokhemsida.

synligt

Den här boken vänder sig till alla som vill utveckla en bättre relation med sig själva, bli mer kreativa och få ett rikare liv.

I denna bok erbjuder Anna Gerge läsaren metoder för att bli vän med sig själv på djupet. Metoderna har sitt ursprung i mångtusenåriga meditationsformer och modern kreativitetsforskning. Här presenteras bland annat; arbete med drömmar och visualiseringstekniker, andningsövningar, att teckna med höger hjärnhalva samt ikonmåleri. Genom att uttrycka oss skapande kan vi fortsätta att utvecklas genom hela livet. I boken ges en inspirerande förebild; Kjellaug Nordsjö som började måla ikoner knappt 60 år gammal. Nu – i 85 års ålder – är hon en framstående ikonmålare.

Låt boken bli en följeslagare i ditt livs viktigaste upptäcktsfärd – dig själv och hur du vill dela dig med världen.

…Sammantaget en genreöverskridande bok som torde addera markant värde till öppensinnade, kreativitetsintresserade läsare. – Gunnar Martin Aronsson. BTJ nr 1, 2011

Boken omfattar 112 sidor, inbunden samt rikt illustrerad med bilder.
ISBN 978-91-978659-2-0

maria

Marias hjärta tar oss med på en resa i det mänskliga psyket med Mariagestalten som vägvisare.

Med utgångspunkt i bilderna av Maria i konsten, modern kunskap om hjärnan och grundläggande mänskliga behov träder Marias gestalt fram. Genom att fortsätta sträcka sina händer emot vår ofattbara, ofullkomliga och sargade värld lyfter hon fram det mänskliga som en möjlighet för oss. Författaren visar hur Marias djupa mänsklighet kan bära och beröra oss oberoende av om vi är kristna eller ej. Boken lyfter fram aspekter av Mariagestalten som finns och har funnits inom många olika trosuppfattningar. Den innehåller även förslag på enkla meditationsövningar.

… de lågmälda resonemangen i den här boken nog bidrar en smula till läsarens växande i visdom. UNT

Människans mest grundläggande behov, de senaste rönen om hjärnan och inblickar i andra religioner, främst buddhismen, vävs in i texten
…. Sammantaget erbjuder boken en mycket spännande läsning. 09123017, Birgitta Carlquist BTJ
ISBN 978-91-85527-23-6

kreativt

En bok som vänder sig till behandlare med minst basutbildning i psykoterapeutiskt arbete.

Anna Gerge och hennes medförfattare Maria Ranch och Gabriella Rudstam ger en vetenskapligt förankrad bakgrund till varför de kreativt gestaltande metoderna är så värdefulla i psykoterapeutiskt arbete. Samtidigt betonar de att den djupast skapande terapiformen är att i samspel med patienten bidra till positiv förändring och integration.

Boken inleds med en genomgång av modern neurovetenskap, anknytningsteori och förklaringar till varför kreativt gestaltande terapeuter behöver lära sig mer om psykisk traumatisering, dissociation och klinisk hypnos.
Boken avslutas med rika exempel på hur metoderna kan användas i handledning och behandling.

De tre författarna är psykoterapeuter och psykoterapihandledare med gedigna utbildningar och lång erfarenhet av kliniskt arbete och handledning inom de olika kreativt gestaltande metoder de beskriver.
…Den är sannolikt den första övergripande svenska presentationen och en god bas för tillämpandet och utvecklandet av vetenskapligt förankrade behandlingsmetoder inom området…. – Susanne Härnsten. BTJ nr 24, 2010

Den omfattar 280 sidor inklusive patientbilder.
ISBN 978-91-978659-3-7