Anna Gerge

Jag kommer att vara med i följande utställningar 2024

Glädjehus – keramisk skulptur. 2024-02-03 – 2024-02-18, öppet lördag och söndag. Västra Flygeln, Täby kulturcentrum, Karby Gård, Karbygårdsvägen 1, 187 75 Täby Kyrkby.
Samlingsutställning Skulptur, Maj-2024. Lagårn i Ullsta, Gryts-Ullsta 15, 646 96 Stjärnhov.
Ullsta konstpromenad. 2024-05-04–2024-08-31 se www.ullstakonstpromenad.se – www.kultur57.se