Anna Gerge

2023 blir ett år av fortbildning och fördjupning

Jag vet dock att jag deltar i Intercults projekt Eyelander som en av tio konstnärer och representerar Vaxholm.
 
Eyelander är ett projekt som för samman konstnärer i Stockholm i en diskussion om kulturarv och klimatförändringar. Dels är det en digital utställning som sprider sig ut över 10 kommuner i Stockholm genom 10 platsspecifika konstnärliga interventioner, dels är det ett forum för diskussioner om kulturarv, klimatet och digitala verktyg i konsten. Projektet har som mål att utforska vad som händer med vårt gemensamma kulturarv när vi står inför potentiellt omvälvande klimatförändringar. Vi vill genom konstens kraft, skapa nya mötesrum för samtal och uppmuntra alla de som tar del av projektet att engagera sig lokalt och regionalt i kulturarvsfrågor. Se: Eyelander

Jag kommer att vara med i följande utställningar 2024

Glädjehus – keramisk skulptur. 2024-02-03 – 2024-02-18, öppet lördag och söndag. Västra Flygeln, Täby kulturcentrum, Karby Gård, Karbygårdsvägen 1, 187 75 Täby Kyrkby.
Samlingsutställning Skulptur, Maj-2024. Lagårn i Ullsta, Gryts-Ullsta 15, 646 96 Stjärnhov.
Ullsta konstpromenad. 2024-05-04–2024-08-31 se www.ullstakonstpromenad.se – www.kultur57.se